Privacy Statement

Privacy Statement

CrossFit Gouda, gevestigd aan Jan Tinbergenstraat 24, 2811 DZ Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Jan Tinbergenstraat 24
2811 DZ Reeuwijk
T.: 0182 391472
https://crossfit-gouda.nl

F. Dessing is de Functionaris Gegevensbescherming van CrossFit Gouda. Hij is te bereiken via info@crossfit-gouda.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CrossFit Gouda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@crossfit-gouda.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CrossFit Gouda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • CrossFit Gouda analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • CrossFit Gouda verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CrossFit Gouda neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CrossFit Gouda) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CrossFit Gouda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
 • Voor- en achternaam > Bewaartermijn 7 jaar > abonnementhouder
 • Geslacht > Bewaartermijn 7 jaar > abonnementhouder
 • Geboortedatum > Bewaartermijn 7 jaar > abonnementhouder
 • Adresgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > abonnementhouder
 • Telefoonnummer > Bewaartermijn 7 jaar > abonnementhouder
 • E-mailadres > Bewaartermijn 7 jaar > abonnementhouder
 • Bankrekeningnummer > Bewaartermijn 7 jaar > abonnementhouder

Delen van persoonsgegevens met derden

CrossFit Gouda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CrossFit Gouda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CrossFit Gouda en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@crossfit-gouda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

CrossFit Gouda wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CrossFit Gouda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@crossfit-gouda.nl.

 

Korting

Korting

Politieagenten, brandweer, militairen en studenten krijgen standaard 10% korting op de abonnementen.

Wat is CrossFit?

CrossFit is een manier van fitness die gewichtheffen, atletiek en turnen combineert in één trainingsvorm. De perfecte ondersteuning voor je totale fitheid. Met CrossFit richten we niet op één specifieke situatie of toepassing. We willen ervoor zorgen dat je optimaal voorbereid bent op het onverwachte.

CrossFit gaat terug naar de basis, waar functionele bewegingen, met een hoge intensiteit en een grote variatie aan oefenvormen belangrijke aspecten zijn. Bewegingen waarbij het hele lichaam betrokken is, denk aan: tillen, gooien, duwen, trekken, klimmen, springen en rennen. Met als gevolg dat je sterker wordt in alle 10 de aspecten van fitheid, namelijk: uithoudingsvermogen van hart, bloedvaten en ademhalingsstelsel, weerstandsvermogen, sterkte, flexibiliteit, kracht, snelheid, coördinatie, wendbaarheid, evenwicht en nauwkeurigheid.

Voor wie is CrossFit?
Het doel van CrossFit is om je op alle fronten zo fit mogelijk te maken, ongeacht leeftijd, beroep of fysieke gesteldheid. Of je nu brandweerman, huisvrouw, politieagent, kantoormedewerker, kind of grootvader bent; iedereen kan van CrossFit profiteren!

 

Proefles

Wil jij ervaren wat CrossFit is en of CrossFit Gouda iets voor jou is? Volg dan een proefles! In het lesrooster kun je zien wanneer de lessen gepland zijn. Je kunt een proefles volgen tijdens de reguliere lessen (WOD en WOD-XL).

Ben je geïnteresseerd? Vul dan onderstaand formulier in en meld in het tekstvak "PROEFLES" en de datum/tijd dat je wilt komen. Geef ook even aan of je alleen komt kijken of ook een WOD wilt ervaren. Wij nemen binnen 48 uur contact met je op.

Komen de geplande proeflessen niet uit? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contactformulier
 1. Aanhef

  Ongeldige invoer
 2. Naam
  Ongeldige invoer
 3. Telefoon
  Ongeldige invoer
 4. E-mail
  Ongeldige invoer
 5. Uw vraag
  Ongeldige invoer
 6. Ongeldige invoer

Aanmeldformulier CrossFit Gouda
 1. Aanhef

  Ongeldige invoer
 2. Voornaam
  Ongeldige invoer
 3. Achternaam
  Ongeldige invoer
 4. Vul hier je geboortedatum in
  / / Ongeldige invoer
 5. Adres
  Ongeldige invoer
 6. Postcode
  Ongeldige invoer
 7. Woonplaats
  Ongeldige invoer
 8. Telefoon
  Ongeldige invoer
 9. E-mail
  Ongeldige invoer
 10. Eerdere ervaring met CrossFit (aantoonbaar):
  Ongeldige invoer
 11. Aanmelden voor:
  Ongeldige invoer
 12. Het liefste train ik:
  Ongeldige invoer
 13. Hoe heb je CrossFit Gouda gevonden?
  Ongeldige invoer
 14. Opmerkingen
  Ongeldige invoer
 15. Ongeldige invoer

Algemene voorwaarden